Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Η/Υ για ΑΣΕΠ

Η εκπαίδευση & πιστοποίηση σε βασικές γνώσεις & δεξιότητες πληροφορικής είναι πλέον απαραίτητη, τόσο για τον δημόσιο τομέα, όσο και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξετε και να πιστοποιήσετε τις γνώσεις και δεξιότητες στα αντικείμενα που επιθυμείτε και στο επίπεδο που σας ταιριάζει, είτε για τις ανάγκες τις εργασίας σας, είτε για τις ανάγκες της καθημερινότητάς σας.

Με βάση τα παραπάνω, η Προοπτική προσφέρει στους ενδιαφερόμενους ένα πλήρες εκπαιδευτικό πακέτο, βασισμένο σε σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, που οδηγεί στην απόκτηση της απαραίτητης πιστοποίησης για τους διαγωνισμούς του δημοσίου (ΑΣΕΠ) και για τον ιδιωτικό τομέα.

Ποιες είναι οι ενότητες εκπαίδευσης;

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν μια έως έξι ενότητες, από τις αναφερόμενες παρακάτω. Σημειώνεται ότι συνήθως για την αίτηση σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, απαιτείται επιτυχημένη εξέταση στις 3 πρώτες ενότητες της λίστας.

  • Επεξεργασία Κειμένου (MS Word)
  • Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
  • Πληροφορίες & Επικοινωνίες (Internet)
  • Βάσεις δεδομένων (MS Access)
  • Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)
  • Χειρισμός και Διαχείριση Αρχείων (Windows)

Ως λογισμικό εκπαίδευσης & εξετάσεων ορίζεται το Microsoft Οffice 2019 GR, Windows 10 GR.

Τι πιστοποίηση θα πάρω;

Η Προοπτική συνεργάζεται και είναι εξεταστικό κέντρο διοργανώνοντας εξετάσεις της ECDL, της GlobalCert & της Vellum.

Τα πιστοποιητικά αυτά είναι ισότιμα, αναγνωρισμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), οργανισμό εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι αποδεκτά στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και γενικά σε όλες τις προκηρύξεις του Ελληνικού Δημοσίου.

Διάρκεια προγράμματος, Ενάρξεις & Εξετάσεις

Γενικά η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από πόσες και ποιες ενότητες ο εκπαιδευόμενος θα επιλέξει να παρακολουθήσει. Φυσικά με το εξειδικευμένο προσωπικό του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Προοπτική ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δημιουργήσει ένα ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις του.

Οι ενάρξεις του προγράμματος είναι συνεχείς όλο το χρόνο και υλοποιείται με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως) με την καθοδήγηση πάντα του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού μας.

Στο κέντρο μας επίσης πραγματοποιούμε συνεχώς εξετάσεις μια φορά την εβδομάδα (κάθε Παρασκευή) ώστε ο εκπαιδευόμενος να ολοκληρώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα χωρίς καθυστερήσεις λόγω έλλειψης εξετάσεων πιστοποίησης.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Επικοινωνίας