Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Voucher πτυχιούχων 25-45 ετών (ολοκληρώθηκε)

Πρόγραμμα Voucher για 5.000 Άνεργους 25-45 ετών πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ

«Προώθηση στην απασχόληση Άνεργων ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

(Η δράση έχει ολοκληρωθεί)

Το ΚΔΒΜ2 Προοπτική σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων της δράσης που αφορά σε 5.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25 – 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher).

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες),
 • παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
 • πρακτική άσκηση- on the job training- συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης;

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, θεωρητικής και πρακτικής άσκησης θα είναι 600 ώρες.

Ποια είναι η επιδότηση;

Κάθε ωφελούμενος του προγράμματος θα λάβει συνολικό επίδομα (θεωρητικής κατάρτισης & πρακτικής άσκησης) ύψους 2.800€.

Ποια είναι τα απαραίτητα κριτήρια για να υποβάλει κάποιος αίτηση;

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
 2. Να έχουν γεννηθεί από 01.01.1974 μέχρι και 30.09.1994.
 3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
 4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Ειδικότητες Προγράμματος

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 • Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 • Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')