Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

7Μηνα Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αιτήσεις τρέχοντος κύκλου έως: έληξαν 30/06/2019 (αναμένεται ο νέος κύκλος)

Έναρξη Μαθημάτων: Ιούνιος 2019

Το Kε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.ε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρει επτάμηνα μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σε αντικείμενα αιχμής για συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Περιγραφή

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Προσφερόμενα Προγράμματα

Διάρκεια & Κόστος

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι: 7 μήνες (460 ώρες).

Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ όλα τα 7μηνα προγράμματα (460 ωρών) προσφέρονται με έκπτωση 24% σε όλους, εφαρμόζοντας μια οριζόντια μείωση διδάκτρων με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στη Δια Βίου Μάθηση.

Με την εγγραφή σας μέσω του Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ έχετε όφελος 120€.

Οπότε το τελικό κόστος παρακολούθησης από 500€ ανέρχεται στα 380€

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θέσει.

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Αποκλειστικά Διαδικτυακά (Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση)

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

  • Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης ECVET
  • Η επιμόρφωση συμπληρώνεται με εθελοντική συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, που διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και δράσεις.
  • Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, παρουσίαση σε πανελλήνιο συνέδριο ή δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  • Πλούσια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
  • Μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία
  • Πιστοποιητικό εξειδίκευσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο
  • 50% έκπτωση σε ένα από τα επόμενα ετήσια προγράμματα που θα προκηρύσσονται από τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής
  • Μοριοδότηση για την επιλογή στελεχών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διευθυντές, Προϊστάμενοι κ.τ.λ.)
  • Μοριοδοτούμενα για προσλήψεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νέο νόμο (2 μόρια)
  • Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες εκπαιδευτικών για την Ειδική Αγωγή.

 

Για να έχετε αυτή την ευκαιρία απευθυνθείτε στο Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για να ενημερωθείτε για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος