Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Γεωτεχνική Εκπαίδευση

Το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ (αρ. πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2000526) υλοποιεί το νέο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο:

Γεωτεχνική Εκπαίδευση για Νέους Αγρότες

το οποίο απευθύνεται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα νέων αγροτών και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου

Το σεμινάριο προσφέρεται εξ’ ολοκλήρου με τη σύγχρονη εξ’ αποστάσεως μέθοδο και καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμών 2404/12-12-2023 προδημοσίευσης της πρόσκλησης για την ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027.

Ποιους αφορά

Σύμφωνα με την αριθμ: 2404/12-12-2023 προδημοσίευση της πρόσκλησης για την ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023– 2027 και της αρίθμ: 408/16-02-2024 διευκρινήσεις της άνω προδημοσίευσης, όσοι καλύπτουν τα επιμέρους κριτήρια και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας» και διαθέτουν μόνο απολυτήριο Γυμνασίου απαιτείται γεωτεχνική εκπαίδευση διάρκειας 150 ωρών που παρέχεται από πιστοποιημένο ΚΔΒΜ.

Το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ από τον ΕΟΠΠΕΠ και ενταγμένο στο μητρώο του Υπουργείου Παιδείας έχει σχεδιάσει πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «Γεωτεχνική Εκπαίδευση», διάρκειας 150 ωρών. Η εκπαίδευση πληροί τις προϋποθέσεις και παρέχεται η σχετική βεβαίωση, ώστε μαζί με το απολυτήριο Γυμνασίου να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Μέθοδος & Ώρες Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (σύγχρονη τηλεκατάρτιση) και είναι διάρκειας 150 ωρών. Πιο αναλυτικά:

 • Με το Πιστοποιημένο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης που διαθέτει το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, παρακολουθείτε το πρόγραμμα απ’ οπουδήποτε και αν βρίσκεστε, μέσω Διαδικτύου
 • Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονη τηλεκατάρτιση, δηλαδή με απευθείας σύνδεση με τον Εκπαιδευτή σε καθορισμένες μέρες και ώρες
 • Στο πρόγραμμα αξιοποιούνται Ενεργητικές Συμμετοχικές Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ειδικά σχεδιασμένες για την εκπαίδευση ανθρώπων άνω των 18 ετών.

Θεματικές Ενότητες

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Κοινή Γεωργική Πολιτική 2023-2027
 • Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στην Ελλάδα, η λειτουργία τους, ο ρόλος τους και οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
 • Κώδικες Ορθής γεωργικής πρακτικής
 • Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην ύπαιθρο.
 • Κλιματική αλλαγή και βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.
 • Βασικές ψηφιακές δεξιότητες στον αγροτικό/ κτηνοτροφικό τομέα
 • Τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
 • Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων
 • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή.
 • Νέες εναλλακτικές καλλιέργειες
 • Βασικές καλλιέργειες της Ελλάδας
 • Καλλιεργητικές τεχνικές, ποικιλίες, εχθροί και ασθένειες της ελιάς.
 • Καλλιεργητικές τεχνικές, ποικιλίες, εχθροί και ασθένειες των εσπεριδοειδών
 • Βασικές αρχές λίπανσης. Η σημασία της ανάλυσης του εδάφους και της φυλλοδιαγνωστικής
 • Ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.
 • Ορθολογική χρήση και συντήρηση αγροτικού / κτηνοτροφικού εξοπλισμού.
 • Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας
 • Εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη γεωργία – Γεωργία Ακριβείας.
 • Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων.
 • Άρδευση των καλλιεργειών.
 • Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία.
 • Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της καλλιέργειας.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιμορφούμενος θα λάβει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την αίτησή του στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας».

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 & στο 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος