Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Κοινωφελής Εργασία 2021 (ολοκληρώθηκε)

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. (1/2021)

(Η δράση έχει ολοκληρωθεί)

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων» , οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης, Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020 του ΟΑΕΔ.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ο σκοπός της είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το ΚΔΒΜ2 Προοπτική, με το έμπειρο προσωπικό του, μπορεί να σας βοηθήσει στην υποβολή της αρχικής αίτησης στον ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα διοργανώνει το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 4/2020 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προαναφερόμενη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ.

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης;

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας από 120 έως 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Υλοποίηση/Πιστοποίηση

  • Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας covid-19 το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Μετά το τέλος της κατάρτισης παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

Ποιο είναι το αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης;

Το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω θεματικές ενότητες

A. Οριζόντιες 

  1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)  (120 ώρες)
  2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) (120 ώρες)
  3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) (120 ώρες)
  4. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων (140 ώρες)
  5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας (Αγγλικά) (130 ώρες)
  6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων (120 ώρες)
  7. Πρώτες βοήθειες (130 ώρες)
  8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων  (120 ώρες)
  9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) (120 ώρες)

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες  

  1. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων (130 ώρες)
  2.  Εισαγωγή στα ψηφιακά Εεκπαιδευτικά Εργαλεία (120 ώρες)
  3.  Χειρισμός Εργαλειομηχανών (120 ώρες)
  4.  Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντηρητής Πρασίνου (120 ώρες)
  5.  Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείρηση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) (120 ώρες)
  6.  Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου (120 ώρες)
  7.  Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (120 ώρες)

Το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ προετοιμάζεται για να υλοποιήσει προγράμματα σε όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα και εμείς θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

    Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


    Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

    (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')