Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Voucher ανέργων για απόκτηση άδειας Security (ΝΕΟ)

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Voucher για απόκτηση άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (SECURITY) 18-50 Ετών

«Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων»

Αναμένεται σύντομα…

Το ΚΔΒΜ Προοπτική, σας ενημερώνει για τη νέα δράση που αναμένεται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), με τίτλο «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε 5.000 άνεργους, ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 105 ώρες (περίπου 1 μήνας) και περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής, θεωρητικής, σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης), διάρκειας εκατόν πέντε (105) ωρών, στην ειδικότητα του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας (Επιπέδου 1).
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Η πιστοποίηση διενεργείται από κοινού από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα γίνει με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Η συνολική αξία του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι : 105 ώρες κατάρτισης* x 5,00 € = 525,00 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ανώτερου Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού ξένης γλώσσας και Πληροφορικής (αν υπάρχουν)
 • Αριθμός ΙΒΑΝ

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν οι άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο.
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που ο απολυτήριος τίτλος ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
 • Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από κοινού από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2641024049 & 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')