Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Ετήσια Προγράμματα Πανεπιστημίου Αιγαίου

Αιτήσεις τρέχοντος κύκλου έως: 09/03/2020

Έναρξη Μαθημάτων: 10/03/2020

Λήξη Μαθημάτων: 09/03/2021

Κόστος: 420€

Το Kε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ σε συνεργασία με τα «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης» που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.ε.Δι.Βι.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρει και υλοποιεί τα νέα ετήσια μοριοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 σε αντικείμενα αιχμής για συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα νέα Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσουν τη νέα γενιά επαγγελματικών προγραμμάτων, που ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ, όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας, ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΝ στην επιλογή των γνωστικών αντικειμένων, ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ για το εύρος των προοπτικών, που διανοίγουν και ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την ειδικότητα του επιμορφουμένου. Αποτελούν το ισχυρότερο προσόν για οποιαδήποτε μορφή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΑΠΗΧΟΥΝ το κύρος τους στην αγορά εργασίας

Περιγραφή

Τα προγράμματα απευθύνονται σε συνειδητοποιημένους επιμορφούμενους, που μπορούν να εργαστούν αυτόνομα και εντατικά, με τους δικούς τους ρυθμούς μάθησης, ώστε να ανταπεξέλθουν σε ασύγχρονη διδασκαλία με εμπλουτισμένο και απαιτητικό περιεχόμενο. Αν και τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για το ευρύ κοινό με τη φιλοσοφία και τις αρχές της διά βίου μάθησης, απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, εργαζόμενους στην υγεία και στην πρόνοια, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες αναφορικά με τα μοντέλα της συμβουλευτικής και της εκπαιδευτικής παρέμβασης, την παροχή υποστήριξης στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο και γενικότερα τον εφοδιασμό με ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες επιλέγονται από το Κέντρο διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν αυστηρής επιλογής μέσω των ακαδημαϊκών κριτηρίων και κανονισμών που έχει θέσει.

Διάρκεια

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος είναι: 12 μήνες (600 ώρες)

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Αποκλειστικά Διαδικτυακά

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

 • Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης ECVET
 • Η επιμόρφωση συμπληρώνεται με εθελοντική συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο, που διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος ή άλλες κοινωνικές δραστηριότητες και δράσεις.
 • Συγγραφή ερευνητικής εργασίας, παρουσίαση σε πανελλήνιο συνέδριο ή δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές
 • Πλούσια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
 • Μοριοδοτήσεις ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Πιστοποιητικό εξειδίκευσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο
 • 50% έκπτωση σε ένα από τα επόμενα ετήσια προγράμματα που θα προκηρύσσονται από τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής
 • Μοριοδότηση για την επιλογή στελεχών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Διευθυντές, Προϊστάμενοι κ.τ.λ.)
 • Μοριοδοτούμενα για προσλήψεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με το νέο νόμο (2 μόρια)

Πρωτοποριακά χαρακτηριστικά

 • Ασύγχρονη μελέτη ψηφιακού υλικού
 • Συγγραφή βιβλιογραφικών ή ερευνητικών εργασιών
 • Μεθοδολογία έρευνας
 • Τεστ αυτοαξιολόγησης 100 ερωτήσεων
 • Ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε συνεργαζόμενους φορείς
 • Μέντορας καθηγητής για παρακολούθηση εργασιών

Στα πλαίσια της παραπάνω συνεργασίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ όλα τα ετήσια προγράμματα (600 ωρών) προσφέρονται με έκπτωση 30% σε όλους από 600€ στα 420€, με εγγραφή σας μέσω του ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, εφαρμόζοντας μια οριζόντια μείωση διδάκτρων με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στη Δια Βίου Μάθηση.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!!

Ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα με θέμα: “Θεραπεία μέσω τέχνης με έμφαση στα εικαστικά” (436 ωρών) μόνο με 320€ συνολικά

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 320€ Ευρώ

Έναρξη μαθημάτων: 01/04/2020

Εγγραφές έως: 31/03/2020

Η art-therapy είναι ένα μοντέλο διεθνώς αναγνωρισμένο και λαμβάνει χώρα σε πλαίσια ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, φορείς στήριξης ευπαθών ομάδων κ.α.

Το πρόγραμμα art-therapy_edu απευθύνεται σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αποφοίτους Σχολών Ανθρωπιστικών, Ιατρικών Επιστημών και Καλλιτεχνικών Σχολών – ΑΕΙ / ΤΕΙ, καθώς και σε κάθε επαγγελματία ή ενδιαφερόμενο που επιθυμεί́ να ενημερωθεί́ σχετικά́ με τις εφαρμογές αυτής της μορφής θεραπείας και τη σημασία της για τον άνθρωπο.

Σήμερα σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία υπάρχουν διεθνώς αναγνωρισμένες σχολές. Αντιστοίχως υπάρχουν Σωματεία, Σύλλογοι, Φορείς που συντονίζουν και προωθούν τις δραστηριότητες και το επάγγελμα του εικαστικού θεραπευτή.

Στη σειρά των μαθημάτων ο συμμετέχων θα έχει την ευκαιρία αρχικά να εισαχθεί στις έννοιες και στα ιστορικά δεδομένα της θεραπείας μέσω εικαστικών στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού από τα σπήλαια ως σήμερα, να ενημερωθεί για τις μεθόδους που εφαρμόζονται και ισχύουν σήμερα, τις αρχές και τις διαφορές τους και τέλος να αποκτήσει μια πρωτότυπη και σημαντική εφαρμοσμένη γνώση των θεραπευτικών στοιχείων της εικαστικής θεραπείας.

Δείτε εδώ τον αναλυτικό οδηγό σπουδών του προγράμματος


Για να έχετε όλες τις παραπάνω ευκαιρίες απευθυνθείτε στο Κε.Δι.Βι.Μ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για να ενημερωθείτε για όλα τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα νέα 8 ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα 600 ωρών που προσφέρονται από τα Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου