Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Εργαζομένων στις Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες (NEO)

Νέο Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για 150.000 Εργαζόμενους σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα

«Πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Οι αιτήσεις αναμένονται να ξεκινήσουν άμεσα

Το ΚΔΒΜ Προοπτική, ως εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3292/81/14.06.2022 απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α, σας ενημερώνει ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις ωφελουμένων της δράσης που αφορά σε 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, κυρίως σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, με στόχο τόσο την αποτελεσματική διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, όσο και τη διατήρηση των μελλοντικών θέσεων εργασίας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας έως διακοσίων (200) ωρών,
 2. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Μέθοδος Υλοποίησης

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα γίνει με την εφαρμογή μεθόδων μεικτής μάθησης (Βlended learning), δηλ. με δια ζώσης, εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση.

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος θα είναι έως και 1.000 €  (5€/ώρα κατάρτισης)

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Η δράση απευθύνεται σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον απαιτείται Απολυτήριο Γυμνασίου), ηλικίας άνω των 18 ετών.

Η επιλογή των ωφελουμένων στο πλαίσιο της εκάστοτε πρόσκλησης θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα επιλέξουν και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερομένων θέσεων.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Αντικείμενα Κατάρτισης

Ενδεικτικά τα αντικείμενα κατάρτισης που θα προσφέρονται για παρακολούθηση θα είναι τα εξής:

Τομέας “Ψηφιακά”

 1. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
 2. Ειδικός στη Χρήση και ανάπτυξη λογισμικού
 3. Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE)
 4. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες
 5. Βασικές δεξιότητες σε χρήση Η/Υ
 6. Ειδικός στην χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing
 7. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων
 8. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων
 9. Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
 10. Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
 11. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 12. Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων (Advanced)
 13. Βοηθός τεχνικού δικτύων και δεδομένων
 14. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 15. Γραμματεία Διοίκησης

Τομέας “Πράσινα”

 1. Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτιρίων
 2. Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2641024049 & 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

(Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')