Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Κοινωφελής Εργασία 2022 (ολοκληρώθηκε)

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς Εργασίας

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

(Η δράση ολοκληρώθηκε)

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της κατάρτισης από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων» , οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης, Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2022 του ΟΑΕΔ.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ο σκοπός της είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το ΚΔΒΜ Προοπτική, με το έμπειρο προσωπικό του, μπορεί να σας βοηθήσει στην υποβολή της αρχικής αίτησης στον ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα διοργανώνει το σχετικό πρόγραμμα κατάρτισης.

Σε ποιους απευθύνεται;

Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 2/2022 που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προαναφερόμενη ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Συγκεκριμένα οι ωφελούμενοι έως και 54 ετών συμμετέχουν υποχρεωτικά στην παρούσα δράση, ενώ οι άνω των 55 ετών συμμετέχουν εφόσον το έχουν επιλέξει κατά τη διεξαγωγή της πρώτης ατομικής συμβουλευτικής στα ΚΠΑ.

Πόσο διαρκεί το πρόγραμμα κατάρτισης;

Το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας έως 150 ωρών, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που έχει επιλέξει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Υλοποίηση/Πιστοποίηση

Μετά το τέλος της κατάρτισης παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις

Ποιο είναι το αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης;

Το πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω θεματικές ενότητες

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)
 4. Γραμματειακή υποστήριξη
 5. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)
 7. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 8. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 9. Συστήματα Ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 10. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 11. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

Το ΚΔΒΜ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ προετοιμάζεται για να υλοποιήσει προγράμματα σε όλα τα αντικείμενα εκπαίδευσης. Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας συμπληρώνοντας τη παρακάτω φόρμα και εμείς θα έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')