Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Voucher άνεργων 30-49 ετών (ολοκληρώθηκε)

Νέο Πρόγραμμα Voucher για 10.000 Ανέργους 30-49 ετών σε κλάδους αιχμής

«Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Η υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρώθηκε

Το ΚΔΒΜ Προοπτική σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις ωφελουμένων της δράσης που αφορά σε 10.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 – 49 ετών, στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων.

Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν έως και τις 26/02/2021.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων.

Τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:

 1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
 2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των κλάδων αιχμής,
 3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, και
 4. πρακτική άσκηση -on the job training- συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Ειδικότητες Προγράμματος

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 • μεταποίησης
 • βιομηχανίας
 • κατασκευών
 • υγείας – πρόνοιας,
 • τουρισμού και επισιτισμού.

Ποιο είναι το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος;

Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος είναι: 2.520 €

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι:

 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας
 • Βεβαίωση ανεργίας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών
 • Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κατ’ ελάχιστον απαιτείται Απολυτήριο Γυμνασίου), ηλικίας 30-49 ετών.

Κριτήρια μοριοδότησης επιλογής είναι το διάστημα ανεργίας, το εισόδημα και η εμπειρία από συμμετοχή σε προηγούμενα κοινωφελή προγράμματα.

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2641024049 & 2641026787 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


  Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

  (Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')