ΛΑΕΚ Εργαζομένων 1-49

Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49

(ανοικτό για αιτήσεις – 200€ ανά καταρτιζόμενο)

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-49 ατόμων) αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις ώστε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, χωρίς καμία επιβάρυνση, αλλά και για τους εργαζόμενους να καταρτιστούν σε νέα αντικείμενα. Στα προγράμματα αυτά δεν υπάρχει κανένα οικονομικό κόστος για τον εργαζόμενο, ούτε για την επιχείρηση, αντίθετα κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει 200€ επιδότηση για την συμμετοχή του.

Το κέντρο δια βίου μάθησης ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, σε συνεργασία με Συλλόγους εργοδοτών διοργανώνει σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης, σε διάφορες θεματικές ενότητες, διάρκειας 40 ωρών που υλοποιούνται εκτός του ωραρίου εργασίας.

 

Ποιες επιχειρήσεις αφορά;

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους.
  • Καταβάλλουν στο ΕΦΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.
  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζόμενους.
  • Το πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν;

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα.  Κάθε εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης.

Πως υλοποιείται;

Τα προγράμματα κατάρτισης:

  • υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας
  • περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος
  • η διάρκειά τους είναι 40 ώρες
  • ο αριθμός διδακτικών ωρών δεν υπερβαίνει τις 4 ημερησίων

Ποια είναι η θεματολογία των σεμιναρίων;

Η πολυετής εμπειρία του Κε.Δι.Βι.Μ.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ στην διοργάνωση σεμιναρίων υλοποιεί αυτά τα σεμινάρια σε θεματολογία η οποία επιλέγεται λαμβάνοντας τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου εργαζομένων.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Στους συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Επίδομα

Επιδότηση 200,00 € ανά εργαζόμενο – καταρτιζόμενο (5,00 € Χ 40 ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό λογαριασμό .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους χρήσης*

(Κάντε κλικ στο κουτάκι και ύστερα πατήστε το κουμπί 'ΑΠΟΣΤΟΛΗ')