Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Φροντιστήριο – Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Άδεια Security)

(ανοικτό για αιτήσεις – Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα νέα τμήματα)

Το ΚΔΒΜ Προοπτική υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας. Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΚΕΜΕΑ) και λήψη άδειας εργασίας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Άδεια security), ύστερα από σχετικές εξετάσεις.

Περιγραφή Προγράμματος

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 105 ώρες και γίνονται με τη μορφή e-learning (σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση). Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας.

Τα τμήματα έχουν συνεχείς ενάρξεις, είναι καθημερινά (πρωινά ή απογευματινά) και προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών που αποδεικνύεται και από τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Ποιους αφορά

Βάσει της ΚΥΑ 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του νόμου Ν.3707/2008 που αφορά στο Προσωπικό Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ), κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας (είτε εργάζεται σε εταιρεία security, είτε ως φύλακας κτλ.), πρέπει να κατέχει άδεια, που εκδίδεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).

Οπότε το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας εργασίας στον κλάδο των Security.

Θεματικές Ενότητες

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Πιστοποίηση

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης από το Κε.Με.Α. για την απόκτηση της άδειας εργασίας στον κλάδο των security εξασφαλίζοντας έτσι την επαγγελματική τους αποκατάσταση και εξέλιξη.

Επιπλέον προγράμματα στον τομέα της Ασφάλειας

 • Security – Προσωπικό ΙΕΠΥΑ (αρχική έκδοση άδειας) 105 ώρες σύγχρονο e-learning
 • Security – Προσωπικό ΙΕΠΥΑ (ανανέωση άδειας) 28 ώρες σύγχρονο e-learning
 • Προσωπικό φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων – (ISPS code), 24 ώρες σύγχρονο e-learning
 • Υπεύθυνος Ασφαλείας λιμενικών εγκαταστάσεων – (YAΛΕ), 30 ώρες σύγχρονο e-learning
 • Χειριστές εξοπλισμού ανίχνευσης υπόπτων αντικειμένων Χ-Ray, 12 ώρες σύγχρονο e-learning
 • Επόπτης/Αρχιφύλακας (Manager ασφαλείας πρώτης γραμμής), 12 ώρες σύγχρονο e-learning
 • Συνοδοί ασφαλείας VIP, 50 ώρες (σύγχρονο e-learning & μάθημα στην τάξη)

Κόστος Προγράμματος (για αρχική έκδοση άδειας)

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 250€.
Ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές, ανέργους και σε καταρτιζόμενους που έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα στο ΚΔΒΜ Προοπτική.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 2641024049 ή στείλτε μας το μήνυμά σας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος